I ett medborgarförslag har önskemål om kompletterande skolskjutsar för gymnasieungdomar från den södra kommundelen presenterats. Skolskjuten skulle gå till Vadstena tätort med ankomsttid anpassad till de bussar ungdomarna behöver åka med för att ta sig till sina respektive gymnasieskolor i andra kommuner i länet.

Enligt lokala riktlinjer får gymnasieelever, i mån av plats, åka med på grundskolans skolskjutsar, men i praktiken är detta inte möjligt eftersom dessa går för sent på morgonen för att eleverna ska hinna med bussar till Motala och Skänninge. I förslaget efterfrågas resor redan under höstterminen 2018.

Kommunens utredning visar att det inte finns några praktiska eller ekonomiska möjligheter att genomföra detta i dagsläget. Vadstena kommun har för avsikt att föra diskussioner med Östgötatrafiken om vad kostnaden skulle bli för tillköp av morgonturer för gymnasieelever. Befintligt beställningssystem för närtrafiken skulle i så fall användas. I tjänsteskrivelsen föreslogs därför att medborgarförslaget avslås då ärendet skulle upp i kommunstyrelsen.

– Det ändrade jag på kommunstyrelsen så att det fick en annan lydelse. Det blev istället "Medborgarförslagets intentioner beaktas i det fortsatta arbetet med elevresor för gymnasieungdomar", säger Anders Hedeborg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Frågan om dessa elevresor bereds just nu på kultur- och utbildningsförvaltningen.

– Och där kommer vi med ett beslut där vi ska få fram sådana här elevresor, men vi håller på och räknar på kostnader.