Klubben startades i mars 1987. Sedan starten har klubben sina lunchmöten på fredagar på Restaurang Munkklostret.

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet. Föreningen gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd och fred i världen.