Vid valet 2014 tappade Socialdemokraterna i Vadstena två mandat och gick från att ha haft tolv till att ha tio mandat i kommunfullmäktige.

Vad säger du om det?

– Tyvärr är det ju så att S har tappat i Vadstena sista tre mandatperioderna. Vi tappade ju även vid förra valet och det är naturligtvis inte bra. Vi måste vända på den utvecklingen. Vi har ägnat de här fyra åren, som vi har bakom oss, åt att försöka hitta en bättre politik helt enkelt.

Artikelbild

| Anders Hedeborg vill se att bostadsbyggandet ökar nästa mandatperiod.

Vid förra sommarens politiska kris rörande den dåvarande kommundirektören skapade frågan oenighet inom den politiska majoriteten. Detta ledde till att Socialdemokraterna valde att avbryta samarbetet med Konsensus för att därefter gå in i ett nytt majoritetssamarbete med Moderaterna och Miljöpartiet.

Hur tycker du att det har fungerat?

– Jag tycker att det har fungerat bra. Vi socialdemokrater har fungerat bra ihop med båda samverkansformerna. Vi är ett samarbetsparti. Vi är vana vid att göra kompromisser.

När den nya majoriteten tillträdde revs en del politiska beslut upp.

Detta gjordes trots att ni var största partiet i båda majoritetssamarbetena. Är det så att S är ett samverkansparti som anpassar sin politik till den ni samarbetar med?

– Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att man går in i alla samarbeten pragmatiskt och funderar över vad som ska göra det möjligt för att vi ska kunna gå vidare. Det gäller ju att inte bara söka konflikterna utan se vad vi är eniga om och genomföra det. Jag tycker inte att det handlar om anpassning utan det handlar om demokrati och demokrati för mig är att hantera många olika synpunkter.

Inför förra valet sade man från Socialdemokraternas sida att man helst skulle se en skattesänkning även om det inte fanns med i handlingsplanen.

Istället blev det en skattehöjning. Vad säger du om det såhär i efterhand?

– Jag tycker att vi var väldigt kloka i Vadstena som tog den skattehöjningen nu när vi gjorde det. Vi behöver det för att kunna skapa det välfärdssamhälle som vi vill ha i Vadstena, för att vi ska kunna klara äldreomsorgen, för att vi ska kunna klara en bra skola och för att vi ska kunna utveckla kultur- och fritidfrågorna. Jag tycker att det visade sig att vi gjorde rätt som höjde skatten, säger han och tillägger:

– Men vi tänker inte höja den igen.

Inför förra valet var bostadsbyggande en av S allra viktigaste frågor.

Hur tycker du att det gått de senaste fyra åren?

– Det går åt rätt håll. Jag var inte medveten om att vi hade så få detaljplaner och att vi behövde bygga upp en samhällsbyggnadsavdelning och göra en massa grundarbete först innan vi på riktigt kunde sätta igång. Nu har vi satt igång och den kommande mandatperioden finns det detaljplaner. Så egentligen har vi fått ägna den här mandatperioden till förberedelsearbete.

Sedan förra sommaren har Socialdemokraterna haft ett nära samarbete med Moderaterna.

Hur tror du att väljarna ser på det? Kan man uppfatta det som att en röst på S samtidigt är en röst på M?

– Nej, jag tror inte det. Jag tror att väljarna är mycket väl medvetna om vad valet handlar och jag tror att väljarna går och lägger sina röster på det parti som de vill ge tyngdpunkten åt för den kommande mandatperioden.

Det finns inte risk att ni uppfattas som ett stort stödparti?

– Nej, det tror jag absolut inte. Jag tror att Vadstenaborna känner igen socialdemokratisk politik.

Socialdemokraterna har många kandidater på sin valsedel, men medelålder är ganska hög.

Hur jobbar ni för att föryngra partiet?

– Vi jobbar mycket utåt med nya frågor. Vi har öppnat upp många samtal med nyanlända och nyanländas familjer. Dem ser vi nu på våra möten och det kommer nog visa sig den här mandatperioden. Vi jobbar med barnfamiljerna på det sättet att vi bygger mycket i vårt samhälle som riktas till barnfamiljer.

Han hoppas att satsningar på bostäder, skola och barnomsorg ska få den yngre generationen att se att politik gör skillnad.

Vilka frågor är viktiga för Socialdemokraterna inför det här valet?

– Bostadsbyggandet. Fortsatt bra skolutveckling och att vi genomför skolprojektet. Den tredje viktigaste frågan är att vi klarar äldreomsorgen och utvecklingen av trygghetsboendet. Vi börjar bygga det första trygghetsboendet i vår och jag tror att vi ganska snart kommer att bygga ett andra också.

Det här är de frågor han tror är viktigast för att få en befolkningstillväxt i kommunen, men även andra faktorer är viktiga för Vadstenas utveckling.

– Satsningen på turism och näringsliv och det nya bolaget som vi satte igång. Det kan fungera som den motor vi behöver för att locka till oss flera människor, säger han och fortsätter:

– Turism kommer att vara en profilfråga för oss nästa mandatperiod. Det är kopplat till utvecklingen i regionen och det är kopplat till Motala och Lalandia. Vi har lagt ner mycket kraft på att se hur Vadstena ska få nytta av Motalas satsning på Lalandia. Vi kommer lägga mycket tid på fortsatt samverkan med Motala.

En annan viktig fråga som han lyfter upp är kommunen som arbetsgivare, att man arbetar för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.

– Vi är en stor arbetsgivare med över 600 anställda. Det är väldigt viktigt för oss att vi har en bra relation med våra medarbetare.

Samverkan mellan olika aktörer tror han är lösningen för att utveckla landsbygden eftersom det är så många faktorer som påverkar landsbygdens möjligheter.

Vadstena Forum höll i våras symposium på temat nya visioner för landsbygden.

– Det behövs verkligen nya visioner för landsbygden.

Hur ser du på samarbete, vilka partier kan ni tänka er att samarbeta med?

– Nu tycker jag inte man ska prata om vilka man ska samverka med före valet. Jag tycker att vi har visat under den här mandatperioden att S är villiga till breda samarbetet och fördjupade samarbeten.

Är det något parti ni inte kan tänka er att samarbeta med?

– Ja, Sverigedemokraterna i det fall de få platser i fullmäktige. Jag tycker att det är ett stort misslyckande för Vadstenapolitiken om Sverigedemokraterna tar platser och mandat i vårt fullmäktige.

Om ni vinner valet, hur kommer Vadstenaborna märka att ni sitter vid makten?

– Då kommer de att märka det på att skolbyggena på Cirkusplatsen kommer igång, på väsentligt ökad bostadsproduktion, att Stråket blir genomfört och att vi kommer att fortsätta satsa på kultur- och fritidssektorn.