Idén om kalbadhus har inte tidigare presenterats av socialdemokraterna.

– Det är nytt. Vi har diskuterat och planerat i partiet ett tag nu och bollat lite med tjänstemännen också om möjligheter, säger Dessie Forsén (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

De tänker sig att kallbadhuset skulle kunna ligga någonstans längs strandlinjen mellan slottet och folkhögskolan.

– Det är viktigt att hitta rätt plats från början så att vi inte får emot oss Statens fastighetsverk. Jag kan tänka mig någonstans nedanför munkklostret eller bort förbi folkhögskolan, säger hon.

– Det är en stark vilja för oss i partiet det här med kallbadhus. Det hör ju till historien. Vi har ju haft det i Vadstena förr.

Har ni undersökt om det finns efterfrågan på ett kallbadhus i Vadstena?

–Ja, bara allmänt på stan och så. Sedan är det ett par Vadstenabor som hört av sig till mig det här året och lagt fram det här som förslag och önskemål. Jag tror att det finns ett stort intresse, säger hon.

Praktiska saker såsom eventuellt behov av ny detaljplan, tillstånd att bygga i vatten och i vems regi badhuset skulle drivas är ännu inte hanterade.

– Allt sådant får man ta under resans gång, men om vi kommer i majoritet så kommer vi att verkställa det här.

Är det en vettig prioritering att satsa på kallbadhus när det är bostadsbrist i Vadstena?

– Det ena får inte slå ut det andra. Bostäder är också prio ett, absolut.

Vallöftet presenteras först nu, men är förankrat i partiet, menar Forsén.

– Det är ett väldigt seriöst löfte, det är inte bara något som är taget ur luften utan vi har ju pratat och diskuterat om det ett bra tag nu.

De har kontaktat tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen för att få svar på om och hur det är möjligt att genomföra byggnation av ett kallbadhus.

– Annars vill vi inte gå ut med det som ett löfte, men vi känner att det är möjligt, säger hon.

Största oppositionspartiet Konsensus anser att fokus i hamnen ska vara att få till en servicebyggnad tillsammans med Statens fastighetsverk. Idén om en badbrygga tycker de är bra och vid kolonilotterna, ut mot Tycklinge, anser de skulle vara en bra plats för badbryggor. Konsensus anser att ett kallbadhus är ett stort och kostsamt projekt. De ställer sig inte främmande till ett sådant projekt, men det ligger i så fall långt fram i tiden. Just nu anser de att påbörjade projekt såsom planerad ny grundskola ska prioriteras.