Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång föreslå skattesats för kommunalskatt det kommande året och ärendet var uppe vid kommunstyrelsens senaste sammanträde.

– Skattesatsen behålls oförändrad för det kommande året och förmodligen på sikt också de kommande åren om inget oförutsett inträffar, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Hedeborg (S).

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att skattesatsen för 2019 fastställs till 22,80.

– Det är en viktig del av våra gemensamma planeringsförutsättningar inför budget 2019–2022 där vi har som utgångspunkt att det är den här skattesatsen under den tiden, säger han.