Kommuninvest i Sverige AB ägs av den ekonomiska föreningen Kommuninvest ekonomisk förening som består av medlemmar i form av kommuner, landsting och regioner.

– Vi har ett totalt låneutrymme på 500 miljoner kronor varav vi använt 140 miljoner till vatten och avlopp, säger kommunalrådet Anders Hedeborg (S).

Lån för 140 miljoner kronor togs i form av Gröna lån hos Kommuninvest när Vadstena kommun löste skulden hos Motala kommun för att därefter själva äga reningsverket och övriga vatten- och avloppsanläggningar. Innan dess hade Vadstena kommun inga egna lån.

Nyligen invigdes den nya förskolan Omma som kostade 35 miljoner att bygga, men den direktfinansierades av kommunen.

– Vi har 350–360 miljoner kronor i låneutrymme, säger han.

Vadstena kommun har en del stora investeringsprojekt i närtid. En ny skola och ny fullstor sporthall vill man se klara innan den här mandatperioden är slut.

Anders Hedeborg menar att kommunen har en stabil ekonomi.

– Vi behöver inte höja skatten, säger han.

Framtida investeringar kommer också handla om effektiviseringar, rationaliseringar och digitalisering i olika former för att möta framtida problem med att rekrytera personal.

– Problemet är inte att vi behöver rekrytera utan att det inte finns tillräckligt många att rekrytera, säger Hedeborg.

Bristen på personal att rekrytera i framtiden ställer krav på olika omställningar i kommunen.