– Vi började redan i våras att diskutera upplägget och planeringen inför valet 2018, säger Konsensus gruppledare Bengt-O Petersson.

Interna diskussioner om hur arbetet inför valet skulle läggas upp utmynnade i att en profilgrupp bildades. Den består av sju personer.

– En av deras uppgifter är att tala med medborgarna om möjligheten att kunna engagera sig i ett politiskt parti, säger han.

Artikelbild

| Val 2018. "Vi har tagit höjd för att saker tar tid", säger Bengt-O Petersson, gruppledare för Konsensus.

Som en förstärkning på detta har Konsensus nu gått ut med ett nyhetsbrev riktat till Konsensus medlemmar och de Vadstenabor som prenumererar på partiets nyhetsbrev utan att vara medlemmar. I nyhetsbrevet uppmanas den som är intresserad av att engagera sig i samhällsfrågor och Vadstenas utveckling att anmäla sitt intresse.

– De fick förfrågan om de ville anmäla sig själva eller någon annan som kandidater till vår fullmäktigelista, säger han.

Nyhetsbrevet innehåller information om hur nomineringsförfarandet går till, en tidsplan och uppgifter om hur man anmäler en sig själv eller någon annan kandidat.

– Sen måste man diskutera med varje individ mera i detalj vad det innebär, säger han.