På Motalagatan har skyltbågar satts upp för att få ner hastigheten vid villaområdet. Ytterligare åtgärder är på gång.

– Vi har beställt hem nya skyltbågar som ska sättas ut där nu. Jag vet att själva bågarna har kommit, men inte betongfundamenten, säger driftsingenjör Mikael Lilja.

Tanken är att skyltbågarna ska stå där året om.

– De kan även stå där över vintern så får man röja snön runt omkring dem. Det här är ju permanenta åtgärder.

Funderingar har funnits på att göra ett permanent farthinder på Motalagatan i form av en upphöjning.

– Men problemet är ju att det är betong under Motalagatan. Det är en gammal betongväg så det är inte så enkelt att göra så mycket där, utan man får ta till det som går helt enkelt. Men tanken är att vi ska ha ut ett par bågar till på Motalagatan.

Först ut blir det bågar som placeras närmare kyrkogården, eftersom man sett att bilister gasar på så fort de passerat de uppsatta skyltbågarna.

– Det är ju en bred gata också och när vi satte upp de här började de åka på trottoaren istället och det är ju ändå sämre. Då satte vi ut en betonggris för att uppväga bekymret. Det kanske inte skulle skada med lite mer övervakning från polisen, säger han.

Skyltbågarna som nu står på Motalagatan har flyttats om lite efter synpunkter från boende, men Mikael Lilja påpekar att det går att göra ytterligare justeringar om det behövs.

Skyltbågar kommer framöver att sättas upp på flera gator i Vadstena för att få ner hastigheten, särskilt på de breda gator där många kör alldeles för fort.