Räddningstjänsten mottog den 29 augusti samtal om att avstånden mellan uppställningsplatserna för husbilar vid lilla hamnarmen inte uppfylls.

Enligt Statens räddningsverks författningssamling bör avståndet mellan två campingenheter, eller en campingenhet och ett tält, vara minst fyra meter. Tidigare har räddningstjänsten skickat information till fastighetsägaren, som är Vadstena kommun, om det allmänna råd som finns för campinganläggningar.

Eftersom räddningstjänsten fortfarande får in uppgifter om att avstånden inte uppfylls har man från räddningstjänsten nu skrivit till Vadstena kommun och begärt en skriftlig återkoppling över vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla det allmänna rådet.

Artikelbild

| Säkerhetsavståndet mellan campande husbilar bör vara fyra meter.

Per Hallin, mark- och exploateringschef på Vadstena kommun, har tagit emot skrivelsen från räddningstjänsten.

– Jag ska ta det med arrendatorn och låta dem bemöta det, säger han.

Visit Vadstena arrenderar ställplatsen och ska få avgöra om de vill bemöta det skriftligt eller om räddningstjänsten ska bjudas in till ett personligt möte.