Förra valet tappade Moderaterna två mandat och gick från nio till sju mandat i kommunfullmäktige.

Vad säger du om det?

– De flesta partierna tappade till Konsensus naturligtvis. Det var väl ett missnöje mot politiken, man får nog tolka det på det sättet.

Artikelbild

| "Man ska inte lova det man inte kan hålla", säger Peter Karlsson (M).

Vid förra sommarens politiska kris rörande den dåvarande kommundirektören bildade Moderaterna ny politisk majoritet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Hur tycker du att det har fungerat?

– Vi klev in och tog vårt ansvar och visade regeringsduglighet tycker jag. Det känns väldigt stabilt.

Han tycker att samarbetet i den nya majoriteten fungerat bra.

Inför förra valet såg Moderaterna frågan om att möta utmaningen med en ådrande befolkning som en av de viktigaste uppgifterna.

Hur tycker du att det har gått de senaste fyra åren?

– Det har gått bra. Socialnämnden, som jag också sitter i, har inga icke verkställda beslut. Jag är jätteglad att vi ska bygga ett trygghetsboende på Kalkhagsvägen. Genom trygghetsboende fördröjer man också behovet av särskilt boende lite, säger han.

På sikt behöver ett nytt äldreboende byggas.

– I början av nästa mandatperiod måste den majoritet som finns då börja ta tag i de bitarna.

I en intervju före förra valet sade Arne Sjöberg "På lång sikt tror jag inte att det är bra för demokratin om vi och S styrde ihop eftersom vi blir så stora tillsammans." Vad säger du om det nu?

– Vi blev ju inte så stora tillsammans kan man ju se med facit i hand, säger han och skrattar.

I samband med bildandet av en ny majoritet sommaren 2017 behövdes MP, ensamma kunde inte M och S bilda majoritet.

– Det kanske var ett utslag av att partierna tidigare var stora. Det skapade ju uppenbart utrymme för andra partier.

Inom rikspolitiken skulle ett samarbete mellan S och M vara främmande, men inom kommunpolitiken är blockgränserna mera utsuddade.

Hur tror du väljarna uppfattar ert samarbete, kan det vara så att man uppfatta det som att en röst på M samtidigt är en röst på S?

– Nej, absolut inte. Jag tror att det uppfattas som att en röst på M är en röst på stabilitet och struktur.

Inom Moderaterna i Vadstena har en del förändringar gjorts. Arne Sjöberg har lämnat förstaplatsen på valsedeln till Peter Karlsson.

På vilket sätt har det påverkat partiet och er politik?

– Det är ett lagarbete så jag vill inte påstå att det förändrat så mycket egentligen. Det är kanske min framtoning. Alla har ju olika sätt att föra fram budskap på. Jag tycker att det ska bli jätteroligt och ser fram emot det här.

Peter Karlsson har varit med i politiken i omkring tio år och känner sig redo för att axla en större roll.

Ärlighet och lyhördhet är egenskaper han vill kunna bidra med. Lyhördheten ska vara både gentemot medborgarna i Vadstena och mot kommunens anställda tjänstemän, förtydligar han.

– Sen ska man var ärlig, det är jätteviktigt. Man ska inte lova det man inte kan hålla.

Hur jobbar ni med föryngring i partiet?

– Föryngring och förkvinnling, kan man säga så... Vi jobbar jättemycket med det och vi är jätteglada över att vi med ungdomars intresse lyckats bilda ett ungdomsförbund i Vadstena.

Moderaterna är det enda parti i Vadstena som har ett ungdomsförbund.

– Det är vi både glada och stolta över. Det tillför jättemycket, det vitaliserar ju oss äldre och det blir ju en nyrekrytering in i politiken. Det vore jättekul om det bildades fler ungdomsförbund för de andra partierna i Vadstena.

Vilka är Moderaternas viktiga frågor inför det här valet?

– Att bygga bostäder som efterfrågas, det är jätteviktigt. Vi ska se till att vi får vår servicelokal i hamnen genom en bra dialog med Fastighetsverket. Det längtar nog alla Vadstenabor efter.

Han påpekar att en bra dialog också är viktig att ha med Region Östergötland när det gäller den planerade nya vårdcentralen.

Att ta hand om en åldrande befolkning är en annan fråga för Moderaterna.

– Allting bra kan bli bättre. Trygghetsboende är en del av det. Ökad digitalisering är jätteviktigt. Det kan kanske låta lite märkligt, men ju mer digitaliserad man kan vara desto mer tid blir det över för personalen att träffa brukaren.

Han vill att det ska finnas bra uppkoppling på alla äldreomsorgens enheter.

Trådlös bredbandsuppkoppling har efterfrågats bland boende på Vätterngården och Wasagården. Många av dagens äldre är vana vid att använda sig av internet.

– Och morgondagens äldre är ändå mera vana.

Satsningar på skolan är en viktig lokal fråga för Moderaterna.

– Skolan ska fortsätta få bra resurser så att vi kan fortsätta vara en skola i toppklass. Bäst i Östergötland är målet.

Han lyfter upp landsbygden som ett område Moderaterna vi satsa på.

– Det är ju tokigt att gymnasieeleverna på landet inte på ett enkelt sätt kan komma till Vadstena och åka vidare med buss till Motala. Det är inte okej. Det ska vara lika mellan land och stad. Vi måste komma fram i den frågan för det känns inte okej.

Våga Gård flyttar sin förskoleverksamhet från Borghamn till skolfastigheten i Rogslösa och då blir lokalerna i Borghamn tomma.

– Där vill vi skapa något positivt för dem som bor i Borghamn och många är ju äldre. En samlingslokal som de klokt kan nyttja på olika sätt, säger han och fortsätter:

– Gemenskap bland äldre är superviktigt. Vi ser ju att ensamheten bland äldre ökar och det är ju inte bara i Vadstena utan generellt. Det är också något vi vill sätta fokus på under den kommande mandatperioden.

Ett faddersystem lyfter han fram som ett möjligt sätt att tackla ensamhet bland äldre.

Vilka partier kan ni tänka er att samarbeta med efter nästa val?

– Vi har inga problem att samarbeta med någon, absolut inte. Vi har ju samarbetat i minoritet och i majoritet under de här fyra åren. Samarbete är en framgångsfaktor vad man än håller på med i livet och inte minst i kommunpolitiken i en mindre ort.

Är det något parti ni inte kan tänka er att samarbeta med?

– Nej, absolut inte. Det sker ju mycket samarbete hela tiden.

Om ni efter valet sitter i politisk majoritet, hur märker Vadstenaborna att ni sitter vid makten?

– Det är stabilitet och ett driv framåt. Vi har ett mål och dit ska vi nå.

Lugn och ro och att kommunen är en bra arbetsplats är andra sätt på vilka han vill att det ska märkas att M sitter i politisk majoritet.

– Majoriteten har ett jättestort arbetsgivaransvar i kommunen. Det är superviktigt annars kan man inte nå resultat.