För elfte året fördelar Kulturrådet ut pengar till landets kommunala och fristående skolor via deras huvudmän. Inför nästa läsår har förskolorna prioriteras. Kulturrådet delar ut 175 miljoner kronor och Vadstena kommun får 340 000 kronor och 140 000 kronor av dessa går till förskolorna. Resterande pengar går till grundskolan.

I Vadstena kommun vill man knyta en lokal bildkonstnär till de tre kommunala förskolorna för att femåringar ska erbjudas en fördjupning i bildkonst.

– Vi ska jobba med upplevelser kring konstverk och jobba med eget skapande, säger förskolechef Katarina Österdahl.

Pengarna är beviljade för läsåret 2019/2020 och den exakta utformningen av projektet är ännu inte helt klar.