Knappt 7,4 miljoner kronor hade man budgeterat omgestaltningen av Storgatan till, men projektet blev billigare än så.

– Summan slutade på 6 833 000 kronor, säger Mikael Lilja som varit projektledare för ombyggnationen av Storgatan.

I inledningsfasen var det svårt att beräkna kostnaden eftersom man inte visste vad som skulle komma fram vid den arkeologiska undersökningen.

Artikelbild

| Storgatan. Ombyggnaden höll tidsplanen och summan landade drygt en halv miljon under budget för projektet.

– Vi hade ingen jättevetskap om hur det såg ut under asfalten, säger han.

Tidsplanen gick ihop även om etapp ett tog lite längre tid än beräknat under våren.

– Det var den besvärligaste biten vi gjorde i våras, säger han.

Etapp två skulle vara klar till julhandeln och det klarade man också. Den 15 december lades den sista granitstenen på plats, en sten som försetts med gravyren "2017".

Artikelbild

| Nöjd. "Överlag har det gått fantastiskt bra", säger Mikael Lilja som varit projektledare för ombyggnaden av Storgatan.

Projektet har drivits i kommunal regi och det tror Lilja har inneburit att kostnaderna har blivit lägre än om man anlitat en entreprenör. Nu har maskiner kunnat utnyttjas mer effektivt.

Storgatan är nu belagd med granitplattor på gångytor. In mot husväggar ligger smågatsten och in mot alla entréer ligger slätare gatstenar. I mitten av gatan finns en avrinningsränna som är täckt med järn som gjutits i en form för att få mönster av knypplad spets. Gatan är försedd med markvärme som gör att ytan ska hållas snö och isfri. Belysningen består av vägghängd armatur av gammaldags utseende.

Artikelbild

| Avslut. Sista granitplattan sattes på plats 15 december och är försedd med gravyr.

– Prio ett har varit att få en gata som är tillgänglig för alla, men med historiska inslag, säger han.