Hösten 2017 lämnade Johan Lindell (K) in en motion om att kommunen skulle utreda kostnaden för att införa smarta soptunnor. I november 2017 skickades ärendet vidare till samhällsbyggnadsnämnden som nu hade frågan uppe vid senaste sammanträdet.

Smarta soptunnor, så kallade Big Bellys, är uppkopplade soptunnor med inbyggda sensorer som mäter hur mycket skräp som finns i tunnan och kan kommunicera med en kontrollpanel och på så sätt skicka signaler om när det är dags att tömma.

Kärlen komprimerar soporna vilket gör att dessa tunnor har en kapacitet på 570 liter sopor jämfört med en vanlig soptunna som rymmer 160 liter. Leverantören hänvisar till miljövinster i form av färre transporter, minskade koldioxidutsläpp och minskat antal soppåsar.

Soptunnorna är slutna, vilket i sin tur innebär att inga skadedjur kan komma åt sopor och sprida ut dem på marken. Tunnorna kan dessutom kompletteras med en wi-fi-plattform som gör det möjligt att surfa trådlöst upp till 60 meter från tunnan.

Om kommunen vill satsa på smarta soptunnor anser kommunens utredare att det skulle det vara lämpligt med ett pilotprojekt med inköp av några smarta soptunnor i hamnparken där belastningen på sophanteringen är hög under sommarhalvåret och där det är problem med skadedjur som river ut sopor.

– Vår tanke är att vi kanske ska prova med två tunnor och se, säger Lars Öhman (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Nämnden beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.