Detaljplanen för Södra Drottningmarken är antagen och utbyggnad av gator, belysning samt vatten och avlopp startar senare i höst. Till försommaren beräknas området vara klart för att börja bebyggas.

Vid senaste sammanträdet i kommunstyrelsen var ett ärende om markanvisning i området uppe.

– Nu fick det kommunala fastighetsbolaget en markanvisning för sin del av det här utvecklingsområdet, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Hedeborg (S).

Samtidigt får samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att stycka av 14 tomter som ska erbjudas till tomtkön.

Förvaltningen får också i uppdrag att utlysa en inbjudan till markanvisning.

– Vi är angelägna om att få en blandning av utbudet av hyresrätter, villor och bostadsrätter. Vi vill kunna erbjuda en blandning, säger han och fortsätter:

– Hela området är färdigt för byggande nu och det kommunala fastighetsbolaget kan vi ju själva ge i uppdrag att fortsatta att planera. Byggnationen på området startar så snart infrastrukturen är framtagen.

Totalt kommer området att omfatta ett hundratal bostäder.