Det är Senioruniversitetet som arrangerar vårens föreläsningar, som alla hålls på Vadstena bibliotek. Värt att påpeka är att även icke medlemmar är välkomna.

Säsongen startar den 25 februari då arkivarien och guiden Anna Eklund Jonsson berättar om Cecilia Vasa och "Vadstenabullret", en skandal på slottet 1559. Den 11 mars kommer Bengt Wigbrant att föreläsa under rubriken "När danskarna härjade i Östergötland". "Våld och sex i Vadstentrakten" är rubriken när Claes Westling från landsarkivet gästar biblioteket den 25 mars.

Säsongen avlutas sedan den 8 april med ett besök av Björn Segrell, universitetslektor på Linköpings universitet, vars föreläsning heter: "Svindlande affärer - Wadstena Enskilda Bank, en av landets tidiga affärsbanker".