– Inom en snar framtid ska vi göra om den innersta ställplatsen, säger driftsingenjör Mikael Lilja.

Det handlar om det område på ställplatsen som kallas Skogsgläntan. Inledningsvis ska några träd som hänger över avverkas.

– Sedan ska det göras i ordning. Platserna ska göras i ordning ordentligt och det ska vara lite längre mellanrum mellan husbilarna.

Artikelbild

| Nu ska ställplatsen för husbilar rustas upp och anpassas utifrån räddningstjänstens krav på avstånd mellan husbilarna.

Räddningstjänsten gjorde i höstas en tillsyn av ställplatsen och har ställt krav på att det ska vara minst fyra meter mellan husbilarna för att minimera risk för spridning vid en eventuell brand.

– Hela ytan där bilarna ska stå kommer att asfalteras och göras i ordning så det kommer att bli en ordentlig upprustning där, säger han.

Elstolparna kommer att flyttas och området kommer att grusas upp och asfalteras. Mellan de asfalterade ytorna där bilarna ska stå kommer det att vara gräs. Även infartsvägen kommer att asfalteras.

Arbetet med att göra om ställplatsen ligger i startgroparna.

Artikelbild

| Området Skogsgläntan ska göras i ordning först.

– Vi kommer att starta innan husbilarna börjar droppa in så vi ska försöka göra det här färdigt innan påsk, säger han.

Även det andra området närmare vattnet kommer att göras i ordning lite längre fram.

– Vi kommer att ta ner en del farliga träd och vi ska grusa upp och avgränsa så att vi får de mått som räddningstjänsten kräver mellan bilarna, säger han.

Dialog om utformningen har skett mellan Vadstena kommun, som är fastighetsägare, och Visit Vadstena som arrenderar och driver ställplatsen för husbilar.