Museet som drivs av Birgittastiftelsen har ansökt om medfinansiering av utvecklingsprojektet hos Region Östergötland som nu beviljat ansökan. Birgittastiftelsen lägger in en egeninsats på 40 000 kronor i projektet och har ansökt om 20 000 kronor hos Vadstena kommun. Hösten 2017 beviljade Statens kulturråd projektet 100 000 kronor för ett första projektår.

Projektets uppgift är att utveckla, tillgängliggöra och modernisera Sancta Birgitta klostermuseum. Museet ska ta aktiv del i, bidra till och samordna det stora forskningsintresse som finns kring det medeltida palatset och klostret i Vadstena.

Målet för projektet innehåller följande delar: förnyad kunskap, virtuell modell av Klosterkyrkan, utvecklad teknik och pedagogik som aktiverar många sinnen samt ökad tillgänglighet. Genom projektet ska museet få möjlighet att utvecklas och moderniseras för att kunna anta de utmaningar som finns i den regionala kulturplanen, besöksnäringsstrategin och det växande intresset för det kyrkliga kulturarvet.

Projektet har beviljats medel för ett år, men ska pågå under tre år.