– Wasagården byggdes i början av 70-talet. Det gör att byggnaden inte är anpassad efter dagens arbetsmiljökrav, förklarar Desirée Svanberg som är socialchef på Vadstena kommun.

På Wasagården finns idag 85 platser. Efter att Arbetsmiljöverket, under 2018, genomförde inspektioner på Wasagården visade det sig att ett flertal badrum inte klarar dagens krav. Därför har nu Vadstena kommun lagt fram en plan för renovering av Wasagården.

– Det handlar om 17 badrum där arbetsytan inte uppfyller de krav som finns idag. Sedan kan det tillkomma mindre renoveringar i andra badrum, berättar Desirée Svanberg.

Dagens arbetsmiljökrav säger att det ska finnas fritt arbetsutrymme på 0,8 meter på toaletterna. Anledningen är att personalen ska få plats att använda hjälpmedel, för att kunna jobba i en bra arbetsställning. I dagsläget riskerar personalen belastningsbesvär och arbetsskador, skriver Arbetsmiljöverket i sin skrivelse.

Kostnaden för badrummen beräknas hamna på mellan 1,3 och 1,7 miljoner kronor. Renoveringen beräknas pågå under 2020 till 2022, men kan komma att dra ut på tiden.

– Det är svårt med en exakt tidsaxel eftersom vi måste vänta på att rummen blir tomma. Svårigheten är att ingen kan bo i rummen under renoveringen, säger Desirée Svanberg.

Hur löser ni det?

– Vi kommer inte flytta några boende från Wasagården till Vätterngården. Blir det en tom lägenhet belägger vi den inte, utan renoverar badrummet, säger Desirée Svanberg.

Hur kommer renoveringen påverka de boende?

–Boende kanske kommer att uppleva störande ljud under renovering. Det kommer inte renoveras hela tiden, utan det kommer att ske successivt, säger Desirée Svanberg

Socialförvaltningen bedömer också att bristerna är så omfattande att man framöver kommer behöva ersätta Wasagården.

Är det rimligt att lägga så mycket pengar på renoveringen när Wasagården kommer att ersättas?

– Vi måste ju följa Arbetsmiljöverkets rekommendation. Även om vi planerar nytt så måste vi åtgärda problemen på Wasagården parallellt. Så vi kan inte låta bli renoveringen, trots eventuellt nybygge, säger Desirée Svanberg.

Har ni informerat de boende på Wasagården?

– Så snart slutgiltigt besked från Arbetsmiljöverket kommer till oss, kommer vi att informera alla brukare och anhöriga, säger Desirée Svanberg.