Redan i september 2017 skrev vi om hur dåvarande S+M+MP-majoriteten ville påbörja bygget av ett trygghetsboende i Vadstena. Därefter har det rått politisk oenighet kring bygget och det hela har skjutits framåt. Efter flera politiska vändor är det nu dags att påbörja bygget av Vadstenas första trygghetsboende.

– Det känns väldigt bra att kunna erbjuda alternativ på boende för äldre, vilket också på sikt minskar efterfrågan på kommunens äldreboenden, säger Jane Råsten (S), ordförande i socialnämnden.

Hon förklarar att den demografiska prognosen visar på en ökning av antal äldre i kommunen under kommande tioårsperiod.

– Även om många av våra pensionärer är friska och aktiva idag, så står vi ändå inför en utmaning med en åldrande befolkning, säger Jane Råsten.

Hon tror att trygghetsboenden kan vara en väg att gå, i alla fall till en början.

– Det ska inte jämföras med ett äldreboende. Utan här bor man i egen lägenhet, men med en viss service i huset. Har man behov av hemtjänst, så söker man det på sedvanligt sätt, säger Jane Råsten.

Bygget av trygghetsboendet startar i mitten av augusti och planeras pågå under ett år. Boendet kommer rymma 33 lägenheter och intresset har varit stort. Platsen för boendet blir Kalkhagen, snett emot nuvarande äldreboendet Wasagården. Inför bygget skickade kommunens fastighetsbolag VFAB ut en enkätundersökning för att se över intresset.

–  Över 200 personer var intresserade av trygghetsboendet, berättar Jane Råsten.

För att ha rätt till lägenhet ska man stå i VFAB:s bostadskö med intresse för trygghetsboende. Kriteriet för att ha rätt till trygghetsboende är att en i hushållet har fyllt 70 år. Tanken är att det ska finnas viss stöttning för de boende.

– Vi ser över möjligheten att ha en serviceperson anställd, som kan finnas behjälplig dagtid, förklarar Jane Råsten.

Enligt kommunens äldreplan räknar de även på ett behov av ytterligare 60 platser inom särskilt boende fram till 2030.

– Vi jobbar aktivt med att se över olika alternativ, men jag är övertygad om att vi klarar det, säger Jane Råsten.

Slår det väl ut med trygghetsboendet kan det tänkas bli aktuellt med fler trygghetsboenden framöver.

– Finns det intresse kan det vara ett alternativ för att avlasta äldrevården framöver, förklarar Jane Råsten.