I våras lämnade en Vadstenabo in ett medborgarförslag om att kommunen ska vidta åtgärder på Storgatan som försvårar en katastrof liknande lastbilsattacken på Drottninggatan i Stockholm.

Förslaget har nu beretts av kommunstyrelsens förvaltning och har kommit upp på kommunstyrelsens dagordning.

Utredningen visar att man inte kan uppfatta att det finns någon hotbild mot Vadstena och att de terrormål, som det hänvisas till i medborgarförslaget, samtliga varit riktade mot storstäder.

Artikelbild

| Anders Hedeborg (S).

Eftersom det är omöjligt att till hundra procent förutse en terrorattack eller ett enskilt vansinnesdåd går det inte att helt utesluta risken för en terrorattack i Vadstena, skriver utredarna. Därför anser man att det kan finnas skäl att i den fortsatta lokala stadsplaneringen väga in frågan om skydd mot attacker.

– Det var en klok synpunkt. Framöver så ska vi beakta förslagen som kommer in till oss, säger Anders Hedeborg (S), ordförande för årets sista kommunstyrelsesammanträde.

Slutligt beslut i ärendet ska tas i kommunfullmäktige. Förslaget till beslut i kommunfullmäktige är därför att medborgarförslaget ska beaktas och att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta med avvärjande åtgärder mot fordonsattacker och annan olovlig trafik i det fortsatta arbetet med omdaningen av Rådhustorget och Storgatan.

– Det handlar inte bara om att förhindra eventuell terrorism. Det är också viktigt att man kan spärra av gatan när det behövs, säger han.