Vård- och omsorgsboendet Vätterngården har fem avdelningar med vardera elva lägenheter. Det saknas en gemensam samlingslokal för de boende och befintliga personalutrymmena är små. HSB äger fastigheten och hyr ut den till Vadstena kommun.

– Det togs bort av kostnadsskäl redan när Vätterngården byggdes och har varit en brist sedan dess, säger Magnus Gustafsson (S), socialnämndens ordförande.

Utifrån en kravspecifikation från socialförvaltningen har nu ett förslag till tillbyggnad på totalt 144,3 kvadratmeter tagits fram. Tillbyggnaden innehåller en samlingslokal, en konferenslokal/personalrum, ett nytt förråd och utbyggnad av befintliga personalrum.

Artikelbild

| "Nu är det är första gången man är framme vid konkreta ritningar", säger Magnus Gustafsson (S).

Samlingslokalen ska enligt förslaget ha sjöutsikt och innehålla pentry, kapputrymme och handikapptoalett. Lokalen ska ha plats för cirka 30 personer samt personal. Den gemensamma lokalen kommer att kopplas ihop med Vätterngårdens båda hus så att boende kan nå lokalen utan att behöva gå ut.

– Nu är det första gången man är framme vid konkreta ritningar.

Beslut om tillbyggnad av Vätterngården ska tas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige innan byggarbetet kan starta. Arbetet är därefter tänkt att påbörjas senare under hösten 2018 och tillbyggnaden ska stå klar i början av år 2020.

Hyresvärden HSB har beräknat att årshyran för tillbyggnaden blir 500 000 kronor, vilket innebär att socialnämndens budgetram behöver utökas för att täcka detta från och med 2020.