Ett avtal har tecknats mellan Vadstena kommun och det kommunala bolaget Vadstena turism och näringsliv. Avtalet utgör ramarna för bolagets uppdrag. Även om avtalet är underskrivet blir det inte giltigt förrän det godkänts i både kommunstyrelsen och i styrelsen för Vadstena turism och näringsliv.

– Det avtalet handlar om är ju vad kommunen uppdrar år bolaget att göra, säger Jessica Hallros, vd för Vadstena turism och näringsliv och fortsätter:

– Det är i princip det vi gjort hela tiden, bara att det nu finns papper på det.

Artikelbild

| Jessica Hallros ser att arbete med att jobba in det nya platsvarumärket kommer att vara ett av de områden man prioriterar i år.

Avtalet innebär att kommunen köper dessa tjänster av bolaget och bolaget kan samtidigt genom avtalet säkra en intäkt.

– Vi ska företräda kommunen inom verksamhetsområdet, säger hon.

Det handlar om näringslivsutveckling, destinationsutveckling och platsmarknadsföring.

– Vi ska erbjuda näringslivsservice och lotsning och arrangera mötesplatser för näringslivet och kommunen, säger hon.

Avtalet gäller från i år till och med 2025 och eftersom det är ett flerårsavtal är det ganska övergripande skrivet. Inför varje år kommer bolaget att göra en mer detaljerad verksamhetsplan.

Det gångna året har arbetet med att utveckla Vadstenas platsvarumärke varit i fokus.

– De kommande fyra åren är det ju den här majoritetens mål som kommer att vara styrande för vad vi ska prioritera, säger hon.

I det här avtalet ligger också att ta ansvar för turistinformationen.

Är det någonting du redan nu vet kommer vara prioriterat under det här året?

– Det ena är implementering av platsvarumärket. Vi tog ju bara fram det ifjol, nu gäller det att jobba in det och låta det vara den ledstjärna för kommunikation som är avsedd. Sedan kommer vi att ta ansvar för turistinformationen och besöksservicen och allt vad det innebär. Det kommer vi givetvis också bli ett fokusområde i och med att det är något vi ska bygga upp nytt. I övrigt tror jag mycket är att fortsätta med det som vi börjat med, skapa mötesplaster för näringslivet och kommunen, utveckla de samarbeten som har inletts och stärka dialogen. För oss var det väldigt mycket uppstart ifjol så nu ska vi landa i vår verksamhet, säger hon.

Bolaget kommer att anställa ytterligare en person och jobba upp struktur och rutin.

Det tecknade avtalet kommer att tas upp som ett ärende för godkännande vid kommunstyrelsens nästa sammanträde.