Under onsdagseftermiddagen beslöt socialnämnden att se över regelverket för Vadstena kommuns mottagning av ensamkommande flyktingungdomar.

Bakgrunden var en upprörd debatt, initierad av Dag Källman (V), under förra veckans allmänpolitiska debatt i kommunfullmäktige.

Källman och flera andra talare vittnade om hur asylsökande ungdomar när de fyller 18 år, från dag till annan, måste lämna kommunens boende Hagabo och istället placeras på något av Migrationsverkets vuxenboenden i länet. Och från åtminstone ett av dessa rapporterades miserabla förhållanden.

Artikelbild

| DAGSLÄGET. Socialnämndens ordförande Magnus Gustafsson (S) gick igenom Vadstena kommuns nuvarande åttaganden gentemot ensamkommande flyktingungdomar.

Socialnämndens ordförande Magnus Gustafsson (S) lät då frågan bli en informationspunkt på onsdagens sammanträde. Och bland ledamöterna fanns nu också åsikten att kommunen bör frångå sin tidigare hållning. Vilken gått ut på att uppfylla minimikravet – att sörja för flyktingungdomarnas boende upp till 18 år.

Personal på Hagabo, flyktingungdomar och deras gode män var på plats för att följa nämndens diskussion. De fick till slut höra politikerna beslutat att utreda konsekvenserna av att låta alla ungdomar stanna på Hagabo tills de fyllt 20, så att de också kan slutföra sina gymnasiestudier på orten.

Men själva fick "sakägarna" inte yttra sig under ärendet sedan Konsensus Lars Ekström stoppat möjligheten genom en veto-röst.

Malin Kärrbrink rasade mot den munkavlen. Hon tyckte bland annat att Magnus Gustafsson nu oemotsagd fått påstå att "alla vet när man fyller 18", underförstått att ungdomarna då kan planera sin flytt från Hagabo.

– Jag känner ett fall där en kille blev åldersbestämd på sin knäled. Omgående skulle han sedan flytta från Vadstena och avsluta gymnasiet. För att istället hamna på ett boende där det bor flera vuxna med psykisk ohälsa, kontrade Malin Kärrbrink efter mötet.

Kritikerna tycker att kommunen, med de bidrag som räknas in, borde ha råd att öppna ett eget och särskilt flytingboende som kan ta emot +18-åringarna. Därmed skulle det även bli möjligt för tidigare utflyttade ungdomar under asylprövning att komma tillbaka till Vadstena.

Magnus Gustafsson anser dock att nämnden bara kan ta ansvar för dem som för dagen befinner sig på Hagabo.

– Det går inte att agera retroaktivt. Vilka skulle då få komma tillbaka? Hur långt tillbaka i tiden skulle vi gå? frågade han sig under sammanträdet.

Samtidigt påpekades från socialförvaltningen att den här typen av flyktingmottagande är en krympande verksamhet i Vadstena. På Hagabo bor nu 16 ungdomar under 18 år, varav 6 fått asyl och egentligen ska bli föremål för andra samhällsinsatser.