Eva Seilitz och Josefin Wikström har tillsammans arbetat fram ett yogamaterial som är anpassat som ett terapeutiskt stöd till annan behandling för patienter med diagnoser och traumarelaterade diagnoser.

– Det är ett specialframtaget material för Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena, säger Eva Seilitz.

Eva har grundat krimyogan i Sverige och har lång erfarenhet av yoga inom kriminalvården.

Artikelbild

| Välmående. I teoridelen finns en illustration gjord av en patient som visat hur yoga påverkar hans mående.

– Man har konstaterat att man kan se stor effekt av det, säger hon.

Effekter i bland annat i välbefinnande, impulskontroll och minskad aggressivitet har påvisats.

Forskning har också visat att den positiva effekten av yoga blivit större än effekten av annan fysisk aktivitet.

– Det man såg var att yogans effekter var mer bestående än vanlig fysisk träning.

Artikelbild

| Tre. En patientdel, en teoridel och en praktisk manual ingår i det specialframtagna yogamaterialet.

Redan 2008 fick hon ett uppdrag att ta fram ett nationellt yogakoncept för hela kriminalvården i Sverige och byggde upp ett enhetligt yogamaterial speciellt anpassat för frihetsberövade människor.

Nu har ett steg till tagits och det första yogamaterialet som specialanpassats för Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena är klart. Innehållsmässigt är materialet helt klart, men kan komma att få en annan layout.

Artikelbild

| Tydligt. Texter och bilder ska göra det enkelt att använda materialet.

Materialet består av tre delar. Patientdelen vänder sig till den enskilde. Här finns olika kapitel med övningar för att till exempel få energi eller minska oro.

– Vi har försökt göra det som en receptbok, säger hon.

Det finns såväl fysiska yogaövningar som andningsövningar.

Andra delen är en teoridel med djupgående information om yoga, yogans historia och forskning som finns om yogans effekter rörande de vanligaste diagnoserna.

Tredje delen är en praktisk manual.

– Den är ett stöd i undervisningen.

Yogan innebär ett sätt att stödja nya mönster. Teori och praktik varvas.

Det här materialet har tagits fram för Rättspsyk i Vadstena, som också äger rätten till materialet.

– I materialet har vi också traumaanpassad yoga, säger hon.

Att anpassa yoga till personer med traumadiagnoser i sluten miljö är helt unikt i Sverige.

– Det här är ett pionjärarbete, säger hon.

Yoga som specialanpassats för personer med diagnoser och för dem som drabbats av trauman är nytt.

– Det öppnar nya vägar för rehabilitering eftersom yogan främjar neurobiologiska förändringar, säger hon.

Under ett års tid har hon lett yoga på Rättspsyk i Vadstena. I teoridelen finns en teckning som en patient ritat. Bilden illustrerar hur han kände sig efter att ha gjort yoga. Bilden visar konturerna av en människokropp och i bröstet och i huvudet har ett hjärta ritats och ovanför huvudet och mitt i magen en "smiley" med ett stort leende.

– Det här är ett självläkande sätt att hjälpa människor helt enkelt, säger hon.

Yogan effekter för patienter, i rättspsykiatrisk vård, är inte enbart individuella utan gruppgemenskapen när man gör yoga är också viktig.

Personal kan göra yoga tillsammans med patienter. Förutom böcker finns även filmer som de yogar till gemensamt.

Materialet ska kunna användas i grupp eller enskilt och täcka in olika personers behov.

– Vi har försökt tänka på att det ska finnas något för alla i det här materialet, säger hon.

I september kommer amerikanen James Fox, som grundat The Prison Yoga Project i USA, till Vadstena. I samband med det besöket kommer även detta yogamaterial att presenteras.