I sin överklagan påpekar de att flera hundra tusen personer är beroende av Vättern som dricksvattentäkt.

"Nolltolerans måste iakttagas vad gäller ytterligare föroreningar av vattnet, vare sig det gäller utsläpp från flygplan med där tillhörande olycksrisker eller när det gäller ständigt pågående stridsövningar med tillhörande skjutövningar. Nolltolerans betyder inte en start eller landning mer. Och inte ett skott eller annan metallprojektil till", skriver de.

De skriver att rent dricksvatten som ett livsmedel måste gå före andra intressen och anser att Försvarsmaktens verksamheter därför bör utföras på annan plats.