Tillsammans med representanter från sammanlagt 15 kommuner runt om i Sverige har han skrivit under en debattartikel som publicerades i Dagens industri den 10 april. I artikeln vädjar politikerna till regeringen att se över lagstiftningen när det gäller prospektering i alunskiffer. Initiativtagare till upproret är jordbrukaren Carl Piper som i ett pressutskick säger:

– När alunskiffer bryts sönder frigörs förutom fossilt kol och svavel, ett stort antal tungmetaller och radioaktiva ämnen som kan ödelägga bördig jordbruksmark, grundvatten och markområden i tusentals år.

Mats Wahrén berättar att kommunen tidigare ställt sig bakom debattartikelns budskap och menar att det är viktigt att markera.

– I Vadstena vore det extremt onödigt om utländska företag skulle få tillstånd att provborra och prospektera i alunskiffer eftersom 80 procent består av åkermark. Det här är verkligen inga miljövänliga metoder som företagen använder och ligger inte i linje med målsättningen att få bort fossila bränslen.