Till skillnad från en del andra år var Vadstenamässan och datum för densamma spikat långt i förväg. I år finns 58 utställare där under fredagen och lördagen. Inomhus har man lite färre utställare än tidigare för att skapa lite mera plats vid scenen och ingången, men utomhus är det fler utställare än det varit något tidigare år.

– Så här mycket har vi aldrig haft. Det är rekord, säger Mats Manfredson, näringslivsutvecklare på Vadstena Turism och Näringsliv AB.

I år används hela borggården istället för bara en del av den som det varit andra år.

Artikelbild

| Gustav Vasa och hans dotter Cecilia minglar bland besökarna när Vadstenamässan arrangeras.

– Det känns jättebra det här, säger han.

Under förmiddagen var elever från Petrus Magni skola på mässan för att träffa utställare.

– Vi ska fråga lite om vad de gör, säger Elin Jansson.

Under lördagen fortsätter Vadstenamässan och då arrangeras även Slottets dag. Mats Manfredson hoppas att de båda evenemangen kan hjälpa varandra att dra besökare.

Artikelbild

| Fyraåriga Ellie Ekenberg bjuder på föräldrakooperativet Smultronställets engerikick.

Kommunalrådet Peter Karlsson (M) står i Moderaternas monter. Han delar ut ett enkelt formulär där besökare kan kryssa i vad de ser som viktigaste framtidssatsningarna i Vadstena.

– Det som är kul är att det är så många ungdomar som är på hugget och fyller i, säger han.

Artikelbild

| Andreas Qvist, Josefin Arvidsson, Bo Gäfvert och Bengt Åhs i Polisens monter.

Vadstenamässan fungerar som mötesplats för företagare, invånare och besökare, men har också historiska inslag. Såväl Gustav Vasa (Bengt-Olof Persson) som hans dotter Cecilia (Karin Enåkander) syntes mingla på utställningsområdet. De båda skötte invigningen av mässan och under lördagen ska de inviga Slottets dag.