Syftet med undersökningen är att man ska ha underlag för diskussion och dialog kring företagsklimatet i Sveriges kommuner. Enkätsvaren bygger på företagarnas egna upplevelser av hur företagsklimatet i den egna kommunen är.

– Vi har stuckit iväg åt det positiva hållet. Det sammanfattade omdömet gör en kraftig klättring, säger Jessica Hallros, vd för det kommunala bolaget Vadstena turism och näringsliv AB.

I Vadstena har företagarna svarat att de upplever att dialogen med kommunen förbättrats.

Artikelbild

| "Vi har stuckit iväg åt det positiva hållet", säger Jessica Hallros om Vadstenaföretagarnas svar på Svenskt Näringslivs enkät.

– Den gjorde en jättekraftig ökning, säger hon.

Vadstenaföretagarna upplever också att attityden till företagande blivit bättre.

– Vad exakt det beror på framgår ju inte, säger hon.

Företagarna har angivit sina svar utifrån en sifferskala och kommentarer till svaren har inte delgivits kommunerna ännu.

Artikelbild

| Företagarna upplever att kommunens service blivit mycket bättre.

Den största förändringen i Vadstena är bildandet av Vadstena turism och näringsliv som innebär att många näringslivsfrågor numera hamnar där.

– Vi har ju fått uppdraget att jobba för stärkt relation och stärkt information så jag hoppas att det är det som syns, att företagen ser vår ambition och uppskattar den, säger hon.

På frågan om vilka åtgärder kommunen bör prioritera anser Vadstenaföretagarna att fler bostäder är den i särklass viktigaste frågan.

När det gäller vad som behöver förbättras kan Jessica Hallros inte bedöma det förrän Svensk Näringsliv släppt företagarnas kommentarer till enkätfrågorna.