I en motion skriver Anders Agnemar (C) att 7000 fordon varje dygn passerar Ödeshög i ostlig riktning. Därför anser han att Vadstena kommun ska förhandla med Ödeshögs kommun om att få sätta upp en stor helt elektronisk informationsskylt där. På skylten ska finnas information till nytta för såväl Vadstena kommun, näringsliv och turism. Han skriver att målsättningen borde vara att en sådan skylt ska vara på plats till sommaren 2019.

Nästa etapp föreslås bli en liknande skylt vid riksväg 50 söder om Motalabron i Motala.