I en motion föreslår Anders Agnemar (C) att kommunfullmäktiges sammanträden ska webbsändas. När ärendet var uppe i kommunstyrelsen i början av sommaren blev det avslag på motionen, men vid nästkommande sammanträde i kommunfullmäktige blev det omröstning i frågan. Johan Lindell (K) yrkade på återremiss och ville att ytterligare utredning skulle göras för att se om man inledningsvis skulle kunna använda sig av enklare teknik för webbsändning. Omröstningen ledde till återremiss och frågan hamnade åter på kommunstyrelsens bord.

– Beslutet blev att motionen avslås. Det ställs höga krav på att webbsända. Det går inte göra på enklare sätt varken med mobiltelefon eller padda, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Karlsson (M) efter att ärendet åter varit uppe vid senaste sammanträdet.

Kommunstyrelsens förvaltnings utredning av frågan hänvisar till att Medborgarsalens teknik inte tillåter webbsändning och att det är en stor investering att byta teknik i den aktuella lokalen. I budgeten för 2019 och budgetplan för 2020 och 2021 finns heller inga medel för en sådan investering avsatta. 

Även om motionen avslogs gjorde man vid kommunstyrelsens sammanträde ett tillägg.

– När de tekniska och ekonomiska förutsättningarna är gynnsamma ska frågan om webbsändning aktualiseras igen, säger Peter Karlsson och fortsätter:

– Det är inte så att vi stänger dörren på något sätt utan så fort vi har förtsättningarna ska vi titta vidare på det här, säger han.