– Trots vädret i lördags med både snö och regn kom det förvånansvärt många barn till arrangemanget. Godisregnet är förstås populärt men även hinderbanan för barnen och dansuppvisningen med Dansakademin lockar publik, säger Stefan Gustafsson på Ica Fyren.

På plats fanns även personal från Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) som visade fordon, utrustning och delade ut hjälmar till barnen.

– Vi gör det här för att ge tillbaka till kunder och samhället. Av erfarenhet vet vi att Fyren-dagarna genom åren har varit omtyckta.

Artikelbild

| Hedda Wigren, en av lördagens unga dansare.

Kan programutbudet breddas?

– Vi håller på och planerar för förändringar i programmet. Det känns som om att vi kanske behöver hitta på något nytt. Vad är dock i nuläget lite för tidigt att uttala sig om. Utrymmet som vi förfogar över vid Centralplan är toppen. Men hur det blir längre fram med ytan är ännu osäkert.

Är det läge för åtgärder i centrum?

– Absolut. Höjdskillnaden i stenläggning måste göras i ordning. Det har varit ett stort bekymmer i flera år. Dessutom behöver hela utemiljön mellan fastigheterna runt Centralplan fräschas upp. Tanken från kommunens sida är att arbetet beräknas vara klart före årsskiftet.