Norges regering överväger att ändra lagen så att den som reser utomlands för att delta i konflikter ska kunna mista sitt norska medborgarskap.

"Detta är en stark signal till människor som vill delta i terrorverksamhet och krigföring", säger Solveig Horne (Fremskrittspartiet), minister för barn, jämställdhet och integration.

Efter rapporter om norska medborgare som reser till bland annat Syrien vill regeringen hitta vägar att motverka radikalisering och terror, säger ministern i ett uttalande.

En utredning ska tillsättas "så snart som möjligt" för att se om det bör bli möjligt att dra in medborgarskap för den som kraftigt skadar statens intressen eller frivilligt tjänstgör i en främmande militärtjänst, heter det i uttalandet.