Av beslutet framgår att kvinnan brutit mot sina skyldigheter i anställningsavtalet genom att inte respektera sekretessreglerna. Region Östergötland ser "mycket allvarligt" på det inträffade och skriver att den anställda riskerar avsked om något liknande inträffar.