Gunnar Strömmer är född och uppvuxen i Örnsköldsvik. Vid senaste valet till kommunfullmäktige i kommunen fick Socialdemokraterna 45 procent av väljarsympatierna. Valet innan, 2010, fick (S) över hälften av rösterna. Moderaterna har fått ungefär 12 procent av rösterna vid de två senaste valen. Örnsköldsvik är definitivt inget starkt moderatfäste.

– Det har alltid varit tydligt att det var Moderaterna som gäller för mig. I början handlade det om fri radio och tv och om skolan och betygen. Men det handlade också definitivt om en stark känsla av opposition. Örnsköldsvik kunde på många sätt kännas kvävande på grund av den starka s-dominansen. Vi fick in människor i nämnder och kunde få fart på debatten, säger han.

När vi möts har partiet han företräder en tydlig uppgång. Mätningar visade på över 20 procent i partisympatier. Sympatierna för partiet har stigit stadigt sedan den nye partiledaren Ulf Kristersson tillträdde. Det talas om en tydlig ”Kristersson-effekt”.

Artikelbild

| Nytt lag. Nye partiledaren Ulf Kristersson (tv) presenterar förändringar i partitoppen. Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, Jessica Polfjärd, arbetsmarknadspolitisk talesperson, Tobias Billström, gruppledare i riksdagen, Anders Edholm, biträdande partisekreterare och Gunnar Strömmer, partisekreterare.

Gunnar Strömmer menar att framgången handlar om tydlighet. Det är från Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och soffan som Moderaterna vill vinna väljare i årets val.

– För mig är ideologi inte alltid en fråga om höger och vänster. Vi står som en motvikt mot den kollektivism som finns i olika tappningar inom socialdemokratin och Sverigedemokraterna. Den enskilde medborgaren har ett ansvar för sitt liv och i vår politik ställer vi raka transparenta krav. Exempelvis att du har kunskaper i svenska för att få ett svenskt medborgarskap. Samtidigt handlar det inte alls om att människor ska behöva göra avkall på sin identitet, säger Gunnar Strömmer.

När det gäller ideologi kan tonläget förstås vara hårdare när någon är ung kontra lite mer erfaren. Läser man på så ska Gunnar Strömmer ha sagt en del saker när han var yngre som uppfattas som kontroversiella. Exempelvis sa han så här i programmet Fittja Paradiso från år 2000: ”Personligen tycker jag inte att det skall finnas en enda kommunal skola”. Han var aktiv i ungdomsförbundet då. Idag ser han annorlunda på den saken, det behövs både kommunala skolor och friskolor. Och han säger att han har en annan roll idag.

– Min ideologiska grund finns där fortfarande. Den ändras inte. Det handlar om individens friheter, rättigheter och skyldigheter. Men som ung har man uppgiften att driva på frågor. Samtidigt finns det också andra frågor i dag som gör att fokus flyttas. Det handlar om att vara pragmatisk. Samhällsproblemen avgör också vad vi som parti fokuserar på, säger han.

Artikelbild

| Lag. Modo Hockey är Gunnar Strömmers favoritlag. Här en av klubbens stora, Peter "Foppa" Forsberg.

Alla partier talar om lag och ordning, trygghet, fler poliser och krav på integration. Det är nästan som om man bjuder över varandra i hur hård man kan vara.

Hur ska en väljare kunna navigera i det här?

Artikelbild

| Från Norrland. Uppväxten i Örnsköldsvik har präglat Gunnar Strömmer.

– Verkligheten kräver det här av politikerna. Oavsett vem som vinner valet är det här frågor som kräver handling. Till slut handlar det om sakpolitik och trovärdighet. Socialdemokraterna har historiskt haft en svag politik om lag och ordning. Men nu kopierar man oss. Man har lagt sig platt. Det här skapar en ideologisk splittring inom Socialdemokraterna. Mellan dem som tror att straff inte fyller någon jätteviktig funktion och dem som tror att det krävs skärpningar.

Han förklarar vidare:

Artikelbild

| Pristagare. Gunnar Strömmer utsågs 2013 till "Årets svensk" av tidiningen Fokus.

– Jag tror att det här är problematiskt för Socialdemokraterna. Moderaterna menar att den som begår brott ska ta konsekvenserna av sina handlingar. Det har alltid varit vår politik, säger Gunnar Strömmer.

Men vari ligger då de ideologiska skillnaderna i årets valrörelse?

– Välfärdens utveckling är en övergripande fråga och där finns påtagliga ideologiska skillnader mellan oss och Socialdemokraterna om hur vi ser på den. Se bara på Reepalu-utredningen som hotar valfriheten. Vi står som en motvikt. Det finns också en ideologisk motvilja inom Socialdemokraterna att ställa krav inom till exempel integrationspolitiken, och mot vår arbetslinje står deras bidragslinje, säger han.

Kan du se några bra saker med socialism och nationalism?

– Många socialister har satt ljuset på att det finns människor i samhället som saknar makt. Det är ett sympatiskt drag. Men vi har andra svar på hur samhället ska komma till rätta med det. Nationalism tillför inget av stort värde. Att tro på och gilla Sverige är fint. Men det är att vara patriot och har lite eller ingenting med nationalism att göra, säger Gunnar Strömmer.