De tusentals sidorna handlar till stor del om hur Donald Trump junior accepterade mötet den ryska regeringsanknutna juristen Natalia Veselnitskaja, skriver The Washington Post.

Publicisten Rob Goldstone, som var med vid mötet, vittnar om att presidentens son förväntade sig att Veselnitskaja skulle leverera "avgörande bevis" som kunde hjälpa Donald Trump i hans presidentkampanj. I stället ska Veselnitskaja ha utnyttjat mötet för att uttrycka åsikter om att sanktionerna mot Ryssland borde hävas.

Donald Trump Junior uppger att han var besviken över att den ryska juristen inte hade information som kunde användas i presidentvalskampanjen.

Allt annat lika, skulle jag inte ha velat slösa bort 20 minuter på att höra om någonting som jag inte förväntades ha ett möte om, sade han till senatens rättsutskott.