Kerstin Wijkmark: Sju bilder Fotografier Galleri Skådebanan, Linköping Pågår till 13 november

 

Sju större fotografier, stående, svartvita, fyller utställningsrummet med en känsla av stillsam styrka.

Artikelbild

Den representeras på ett utmärkande sätt i en bild av en gammal portugisisk kvinna. Hon har uppenbarligen levt ett fattigt och strävsamt liv, men hennes ansikte utstrålar tillförsikt, värme och livsbejakelse. Blygt lutar sig kvinnan mot en av tiden anfrätt vägg. Den här bilden är fångad "på kornet" och berättar om att små omständigheter inte behöver innebära försakelse av erfarenheter som utvecklar och förädlar.

Några andra foton utgörs av ögonblicksbilder i syd- eller centraleuropeiska stadsmiljöer. De till synes enkla kompositionerna berättar väsentligt mer än vad man i förstone är beredd att uppfatta. I den här gruppen finns en stilig bild av romanska valvbågar i en lång arkad. Precisionen, liksom ambitionerna och idealen hos de byggherrar som en gång lät uppföra dem, förmedlas till betraktaren.

Wijkmarks fotografier beledsagas av diktstrofer av exempelvis Tranströmer och Martinson. Hennes bilder är en sorts poetisk dokumentation. Allra tydligast märks det i de renodlade naturfotona. Trädstammar, vasstrån eller skuggor av lövverk bildar som skrivtecken, meddelanden till den som vill och förmår ta till sig. I "Birgittas udde II" tränger ett milt kvällsljus igenom en trädridå för att förena sig med vattnet längs en strand. Med vattnets rörelser skriver naturen dagbok.