Sara Svensson dömdes till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning efter att ha i januari 2004 ha skjutit Alexandra Fossmo till döds i den mycket uppmärksammade Knutbytragedin. Den mördade var gift med pastor Helge Fossmo, som var Sara Svenssons älskare. Sara Svensson sköt också, och skadade svårt, Daniel Linde som bodde granne med makarna Fossmo.

Sara Svensson utreddes efter mordet på rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena och placerades också där efter det att hovrätten, i november 2004, dömt henne till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Sara Svensson är sedan förra sommaren en av tio intagna på rättpsykiatriska regionklinikens utslussningsavdelning. Där förbereds de intagna för ett liv i frihet. Permissioner är ett led i vården.

På begäran av chefsöverläkaren har länsrätten beviljat följande permissioner och frigång för Sara Svensson:

Augusti 06: Länsrätten ger henne frigång att vistas på egen hand utanför vårdavdelningen, på sjukhusområdet.

Två gånger i månaden, fyra timmar per gång, beviljas hon också permission i Vadstena eller Motala med omnejd. Under permissionerna ska hon ha sällskap av en anhörig eller annan närstående.

Februari 07: Besluten förnyas om frigång och permissioner i Vadstena och Motala.

Mars 07: Sara Svensson beviljas en endagspermission som hon tillbringar i Småland där hon hälsar på sin far.

Maj-07: Ny permission i Vadstena. Nu tre timmar per månad, i sällskap med anhörig.

19 juni 06: Hon får tillstånd att gå Tycklingerundan en gång varje vecka. Det är en naturrunda som tar en och en halv timme att gå.

21 juni 07:

Länsrätten utökar Sara Svenssons fyratimmarspermissioner, två per månad, till att också gälla Linköping.

"Vården av Sara Svensson fortskrider väl och hon har skött tidigare beviljade friförmåner utan anmärkning..." skriver länsrätten i sitt senaste beslut.

Pähr Forsberg är chef på utslussningsavdelningen i Vadstena. Han varken förnekar eller bekräftar att Sara Svensson befinner sig där, men säger att en plats på utslussningen inte behöver markera att tvångsvården närmar sig sitt slut.

- Skillnaden mellan de intagna på utslussningsavdelningen och de intagna på övriga rättspsyk är enbart att de förra klarar sig mera själva, säger Pähr Forsberg. De har en högre funktionsnivå.

Varför det heter "utslussningsavdelning," om inte avsikten är att de som är där ska slussas ut i frihet, kan Pähr Forsberg inte svara på.

- Det kanske inte är så väl valt, medger han.

På rättspsykiatriska klinikens hemsida står att läsa utslussningsavdelningen är "inriktad på rehabilitering och utslussning." Därför har intagna som vistas här "fler friförmåner och permissioner än på övriga kliniken."

Jan Cederborg, verksamhetschef på rättspsykiatriska kliniken i Vadstena, betonar även han att ökad frihet för den intagne inte behöver betyda att vårdtiden närmar sig sitt slut.

-Det är inte så enkelt. Patientens tillstånd kan förändras, och försämras, över tid, säger han.

Jan Cederborg kommenterar inga patienter eller hur länge de vårdas på kliniken. Men han betonar att patienter som dömts till vård med särskild utskrivningsprövning bara ska vårdas så länge den allvarliga psykiska störningen består. Sådan är lagen.

- Vården upphör när patienten bedöms som frisk. Ytterst avgör länsrätten när en patient kan skrivas ut, säger Jan Cederborg.

I en utredning som i våras lades fram för justiteminister Beatrice Ask ges förslag om straffansvar för psykiskt störda. Utredaren Anders Perklev föreslår att det, i vissa fall, ska gå att döma fängelsestraff för den som begått ett brott under allvarlig psykisk störning men som visat sig ha ett mycket begränsat behov av rättspsykiatrisk vård.

Justitiedepartementet ser för närvarande över remissvaren på utredningen. Ett regeringsförslag om ändring i lagen kan komma under hösten.