-- Jag har haft det här förordnandet på tre år och det tar slut nu säger Mats Westin.

Han har familjen kvar i Stockholm och har veckopendlat till en övernattningslägenhet i Linköping.

-- Jag skall hålla samman försvarets materielinköp så jag blir väl någon sorts planeringschef. FMV är ju inget nytt för mig, jag kom ju därifrån till Malmen efter att ha varit projektledare för det nordiska helikopterinköpet. Chefsbytet på helikopterflottiljen utlöser en chefsrockad på Malmen.

Ny chef för helikopter-flottiljen blir den tidigare ställföreträdande chefen för helikopterflottiljen, överste Johan Svensson.

Chefen för flygskolan på Malmen, Micael Bydén, går in som ny ställföreträdande chef på helikopterflottiljen.

Hans plats tas i sin tur av överstelöjtnant Johan Medin, som närmast kommer från Försvarsmaktens högkvarter.