Först var det en 18-årig man som hittades på botten i simhallen i Linköping. Sedan var det en 22-årig man som räddades av kamrater i Västervik. Båda höll på att dö i samband med att de testade apnea, som går ut på att hålla sig under vattenytan så länge som möjligt.

Dessa två incidenter har nu fått läkarna på US att slå larm. Apnea är en gammal lek som kan vara livsfarligt att leka, påpekar Nicholas Wyon, överläkare på Anestesi- och Operationscentrum i Östergötland.

Vissa utövare hyperventilerar innan de lägger sig under ytan för att kunna stanna under vatten längre.

- Vad de inte vet är att de samtidigt utsätter sig för livsfara eftersom de lätt kan svimma av syrgasbrist. Förloppet är mycket snabbt, och du hinner inte ens märka att du är på väg att svimma, förklarar Nicholas Wyon, överläkare på Anestesi- och Operationscentrum i Östergötland.

Den som först hyperventilerar och därefter håller andan under vattnet riskerar att ventilera bort koldioxiden som styr kroppens andning.

När koldioxidnivån i blodet går från normal till låg, tar det för lång tid att bygga upp den andningsreglerande koldioxidnivån igen. Kroppen hinner förbruka sitt syrgasförråd och personen svimmar. Om det sker under dykning hinner man inte upp till ytan.

- När lungorna är tömda på gas flyter inte kroppen på ett normalt sätt utan sjunker mot botten, säger Nicholas Wyon.

Även den som räddas till livet kan få livslånga hjärnskador av en längre tids syrgasbrist. De två män som har vårdats på Universitetssjukhuset i Linköping klarade sig utan bestående skador.

- Båda hade änglavakt, eftersom det fanns folk runt omkring som dels såg vad som hände och dels kunde livräddning. I dessa fall har man bara några minuter på sig, säger Nicholas Wyon.