Under hösten har socialdemokraternas distriktsstyrelse i Östergötland och dess ordförande Johan Andersson varit i blåsväder vid flera tillfällen. Nu står de i skottgluggen igen.

- Jag blir besviken när jag ser fusk mitt framför ögonen. Vi är några som vill ha det prövat om ledande företrädare för Linköpings arbetarekommun - Johan Löfstrand, Lena Micko och Mats Johansson - bröt mot stadgan och idkade valfusk på distriktskongressen den 14 november, säger en socialdemokrat, som deltog i kongressen men som vill vara anonym för att inte bestraffas.

Striden om vem som skulle få femteplatsen på riksdagslistan eskalerade under hösten - partidistriktets ordförande Johan Andersson eller riksdagsledamoten Alexander Gabelic. På ett ombudsmöte före distriktskongressen diskuterade Linköpings arbetarekommun hur man skulle agera.

Ledningen argumenterade för valberedningens förslag som innebar att Johan Andersson placerades på femte plats och Aleksander Gabelic på sjunde. Många satt tysta, medan andra vädrade sin kritik:

- Att inte ha Aleksander på valbar plats kan liknas vid att svenska fotbollslandslaget skulle ha Zlatan på bänken i en viktig match.

Efter mötet skickade arbetarekommunens ledning ut ett brev, där de valda ombuden till distriktskongressen uppmanades att meddela delegationsledaren Johan Löfstrand i förväg, om de skulle gå emot valberedningens förslag.

- Flera tyckte att brevet var olustigt och hade en hotfull ton, därför ville de inte gå och rösta. Trots att det var en sluten omröstning var de rädda för att bli straffade, eftersom den kulturen finns.

På distriktskongressen fick Linköpings arbetarekommun svårt att få ihop 73 ombud till omröstningen. Debatten om vem som skulle få femteplatsen var hård. Vid röstsammanräkningen visade det sig att Johan Andersson vann med 153 röster mot 130 för Aleksander Gabelic.

- Vi var många som var besvikna, men vi insåg att vi förlorat. Men när vi efteråt började fundera över hur omröstningen gick till insåg vi att flera personer, bland annat ledande företrädare för Linköpings arbetarekommun, var med och röstade trots att de inte var valda ombud av arbetarekommunen enligt stadgarna.

I ett skarpt formulerat brev vill nu tre-fyra anonyma socialdemokrater reda ut om stadgarna följts eller inte.

De är också mycket kritiska mot att någon för hand skrivit till ett antal namn på Linköpings ombudsförteckning.

En av justeringspersonerna vid partikongressen, Anders Härnbro i Finspång, har med anledning av det som hänt ställt en fråga till partidistriktets styrelse:

- Min fråga är om man följt stadgarna kring mötet, säger han, men vill för övrigt inte diskutera saken.

Men de som står bakom brevet kräver att saken prövas.

- Om distriktsstyrelsen kan komma fram till en bra lösning är jag nöjd. Men om de bara tillsätter ytterligare en grupp då måste vi gå vidare.

- När vi får in en överklagan begär jag in handlingar från båda parter. Sedan går jag igenom handlingarna, men ytterst är det partisekreteraren som avgör vad som ska ske. Om han anser att frågan är av stor vikt tas den upp i partistyrelsen, säger Lars-Ola Dahlquist, organisationsombudsman på partiexpeditionen.