Försvarsmaktens förslag innebär att alla vindkraftverk som ligger högst fyra mil från de berörda flygfälten ska avvecklas. I Östergötland handlar det om Malmen. Eftersom flera av vindkraftverken i vårt län ligger nära Karlsborg i Västergötland rör det sig om 70-80 stycken.

Bakgrunden till förslaget är olycksrisken. Det har hänt att plan av modell Jas 39 Gripen läser av vindkraftverk som ett flygplan när de flyger i par. Klas Gustafsson, vd för Mjölby-Svartådalen Energi, ger inte mycket för Försvarsmaktens lösning på problemet.

- De kan inte ha insett konsekvenserna. Ett modernt vinkraftverk kostar runt 40 miljoner kronor, de mindre runt 15 miljoner kronor.

Artikelbild

Klas Gustafsson ser ingen annan utväg än att kostnaderna skulle bli enorma. Förutom att lösa in vindkraftverk till ett marknadsvärde tillkommer kostnader för rivning.

Flera markägare kommer även att behöva lösas ut ekonomiskt.

- I västra Östergötland ligger alla vindkraftverk inom fyra mils radie från antingen Malmen eller Karlsborg. Det innebär att kostnaden för inlösen enbart i vårt län kommer att bli minst 1,5 miljarder kronor.

Försvarsmakten räknade inte in kostnadsfrågan när förslaget utformades.

- Det är inte vår sak att avgöra. Vi utgår bara från piloternas bästa, säger Rickard Wissman, informatör på Försvarsmakten.

Enligt honom ligger det inte i Försvarsmaktens uppdrag att se över de ekonomiska konsekvenserna. Det är i stället upp till varje enskild länsstyrselse och kommun.

- Vårt uppdrag är att redovisa hur det ser ut utifrån flygsäkerheten.

Länsstyrelsen i Östergötland har ännu inte tagit ställning till förslaget, men länsråd Magnus Holgersson är tveksam.

- I ett sådant här fall måste vi väga olika intressen mot varandra, men som det ser ut nu är det orealistiskt att avveckla all vindkraftverk som Försvarsmakten rekommenderar. Det skulle slå väldigt hårt mot vindkraften i Östergötland.