Corren har granskat arbetsmarknadsåtgärden Fas 3 sedan i november.

Redaktionen ville kolla hur stora summor som betalades ut och vilka som fick bidragen.

Tidigt under researchen begärde Corren ut förteckningen över företag, organisationer, föreningar och andra som tar emot och sysselsätter långtidsarbetslösa i Fas 3.

Arbetsförmedlingen vägrade lämna ut uppgifterna med hänvisning till Offentlighets- och sekretesslagen.

Lagen säger: I ärenden om arbetsförmedling, och anställningsfrämjande åtgärder, gäller sekretess för uppgifter om en enskilds (person eller företag) affärs- och driftsförhållanden. Sekretessen försvinner bara om det står klart att uppgifter kan lämnas ut utan att den enskilde lider ekonomisk skada.

Corren hävdar att bidragen för Fas 3 inte har något med företags affärs- eller driftsförhållanden att göra - eftersom det faktiskt är förbjudet för företag att tjäna pengar på Fas 3-deltagare, och förbjudet för deltagarna att utföra ordinarie arbetsuppgifter.

Corren har också framfört att det omöjligt skulle kunna skada någon anordnare om folk får veta att företaget tar emot ett bidrag för att sysselsätta arbetslösa.

Skattebetalarna har rätt att få veta hur skattemedel används, hävdar Corren.

När Arbetsförmedlingen vägrade ge ut uppgifterna överklagade Corren beslutet till kammarrätten.

Inför domen fick Corren och Arbetsförmedlingen yttra sig till rätten. Arbetsförmedlingen hävdade i sin inlaga återigen att bidraget för Fas 3-personer tillhör uppgifter om "ett företags verksamhet, organisation, budget med mera".

I så fall räknar företagen in Fas 3-bidragen i sina budgetar och det är förbjudet, hävdade Corren.

Men kammarrätten gick på Arbetsförmedlingens linje.

Samtidigt med Corren har en journalist på Sveriges Televisions Rapport begärt ut exakt samma uppgifter - och fått nej hos Arbetsförmedlingen och kammarrätten.

Varken Corren eller SVT har fått någon motivering till avslaget.

- Tyvärr blir det ofta så här när förvaltningsdomstolar tar beslut i sekretessärenden. De väljer det enklaste och snabbaste sättet utan närmare eftertanke, säger Anders R Olsson, journalist, författare och föreläsare i offentlighetsfrågor sedan 30 år tillbaka.

SVT har överklagat avslaget till Högsta förvaltningsdomstolen (före detta regeringsrätten). Corren planerar också ett överklagande.

Fotnot. Corren skickade på tisdagen frågan till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M): Ska det vara hemligt vilka företag som tar emot statligt bidrag för Fas 3-arbetslösa? Om ja, varför det? Ministerns pressekreterare satt i möte hela tisdagen och sa att frågan skulle kollas under onsdagen.