Studien görs i Gusum i sydöstra Östergötland, ett bra område för forskning eftersom industriverksamhet här har förorenat miljön. Studier görs också i Glasriket-området i Kalmar län och på fiskkonsumenter vid Vänern, Vättern, Gävleborgs län och på småländska höglandet.

Den östgötska forskningen tar fram ett nytt sätt att mäta hur människor utsätts för miljögifter när de lever i ett förorenat område.

- Vi är de enda i Sverige som tittar på en metodutveckling för att göra en hälsoriskbedömning av vad folk äter och hur de lever, konstaterar Ingela Helmfrid, doktorand vid Arbets- och miljömedicin vid landstinget och Hälsouniversitetet i Linköping.

Och de är också de enda i världen. För idag finns ingen sådan metod. Det finns sätt att beräkna risker, men resultaten blir just beräkningar och ingen metod idag visar hela sambandet.

De östgötska forskarna jobbar på att sammanföra de metoder som idag finns och kontrollerar dem mot varandra, genom att undersöka sjukdomar i befolkningen, göra enkäter om människors livsstil, yrke och kostvanor och tar därtill blodprov för analys efter metaller och organiska miljögifter. Provtagning görs efter miljögifter på lokalt producerad mat som svamp, fisk, bär, grönsaker, frukt samt fisk från området. Halterna av gifter i människornas kroppar berättar om var farorna finns. De östgötska forskarna samarbetar med forskare från Karolinska Institutet.