Det var i samband med planeringen av en ny transformatorstation som Eon Elnät tog ett flertal markprover vid sin anläggning i Håckla.

- Det visade sig att det fanns arsenik i marken, säger Björn Persson, regionchef för externa relationer inom Eon.

Värdena ligger över fastställda gränsvärden och antas bero på att kraftbolag sedan 1960-talet lagrat ledningsstolpar inom området.

- Då, under 60-talet impregnerades stolpen med arsenik. Troligen har det skett någon form av utfällning av arsenik från stolparna, säger Björn Persson.

Markområdet ligger i dag helt öppet och vem som helst kan, trots förbudsskyltar, ta sig in. Åtvidabergs hundklubb som har sin klubbstuga alldeles intill använder ett par gånger om året Eons grusplan som parkering.

- Vi vill uppmana hundklubben att inte använda vårt område som parkering längre, säger Björn Persson.

Möjligheten att ta sig på grusplanen kommer att upphöra. Inom kort räknar Eon med att hägna in hela området.

- Därefter ska området saneras, säger Björn Persson.

Hundklubben har i dagarna fått information om resultatet av markundersökningen.

- Vi har använt grusplanen ungefär tre gånger om året, men bara till parkering. Vi har inte haft någon hundverksamhet där alls, säger ordföranden Staffan Hoflund.

Han känner inte till att någon, vare sig hund eller människa ska ha fått några skador eller blivit sjuk till följd av föroreningarna.

- Men det förstås allmänt lite obehagligt.

På kommunen är miljökontoret underrättat om Eons markundersökningar. Enligt miljöstrateg Bernt Persson rör det sig om höga halter arsenik inom vissa delar av området.

- Det finns också av ytliga cancerogena organiska kolväten.

Kommunen har i kontakterna med Eon markerat att området, enligt miljöbalken, måste stängslas in och saneras.

- Vi har inte tagit några beslut, men följer ärendet och tar del av rapporter och uppgifter, säger Bernt Persson. Trots föreningarna tonar Bernt Persson ner riskerna under förutsättning att ingen visats i området.

- Läget är under kontroll. De ytliga föroreningarna har legat länge och troligen inte spridits vidare. De andra föroreningarna ligger fast i marken.

Enligt Bernt Persson kan det finnas långt fler markförorenade områden inom kommunen. På hans arbetsbord ligger en tjock lunta över marker som hittills inte undersökts, men som kommer att studeras.