För drygt fem år sedan fick kommunens miljökontor en bit blysänke i kuvert. Bifogat fanns en anonym skrivelse om att det kunde finnas upp till 1000 kilo bly i sjön.

Blyvikter skulle ha använts i samband med att sågverket i Viresjö i slutet av 1960-talet lagrade timmer i sjön. Eftersom processen krävde mycket syre tillfördes syre via luftslangar. För att dessa skulle hållas på plats användes blyvikter.

- Vi har i omgångar sedan 2005 påtalat blyet för sågverket. Och vi har i omgångar blivit lovade att de skulle göra något åt det, säger Klas Skytt, första miljöinspektör på kommunens miljökontor.

Vid en inspektion förra året begärde miljökontoret återigen en redogörelse om blysänkena. I slutet av året svarade Södra Timber med en rapport om blyvikter i Kisasjön. Enligt rapporten var blyet inget miljöproblem och det fanns inte motiv för sanering.

Södra Timber AB bedömde att förhållandena mellan sjöarna var lika och att det inte fanns några risker med bly i Övre Virken.

Miljökontoret nöjde sig inte med svaret. Mängden bly inte känd och därmed heller inte vilka risker det kan innebära för hälsa eller miljö.

- Bly är ett farligt avfall, påpekar Klas Skytt och menar att det ska tas omhand.

För att sätta press på Södra Timber har nu miljönämnden beslutat om föreläggande med stöd av miljöbalken.

Södra Timber ska:

*utreda vilket område i sjön där blysänken använts;

*undersöka botten i det aktuella området och ta upp kvarvarande blysänken och

*undersöka halten bly i bottensedimenten.

Utredningen ska vara klar senast september i år.

För Jan Liljegren, produktionsdirektör för Södra Timber Öst är beslutet så färskt att varken han eller företaget tagit ställning till miljönämndens krav.

- Vi ska låta våra experter titta på det här och därefter se vad vi ska göra.

Södra Timber tog över sågverket från Barony AB så sent som 2007.

- Vi får titta igenom våra avtal och se om det finns något som reglerar vem som ska stå för eventuella åtgärder, säger Jan Liljegren.

Södra Timber har rätt att överklaga miljönämndens beslut.