Biobränslepannan transporterades från Sävsjö. Egentligen skulle pannan ha varit på plats långt tidigare, men lågkonjunkturen satte käppar i hjulen. Eon avvaktade utvecklingen - och nu går det åt rätt håll igen.

Behovet av värmeleveranser är stort. Eon räknar med att leverera 86 GWh till sågen och 20 GWh till fjärrvärmenätet, att jämföra med totalt 60 GWh som levererades år 2010.