Kommunstyrelsen har nu kommit till skott med det drygt två år gamla medborgarförslaget från Helena Stålhandske.

Hon hade föreslagit en lekpark till vänster om kommunhuset betraktat från framsidan. Det enda som återstår är ett tillstånd från byggnadsnämnden för uppförande av lekpark.

Två grannar har lämnat synpunkter. Den ene är enbart positiv (händelsevis är denne granne kommunchefen), den andre vill slippa insyn på sin tomt.

Önskemålet är markägaren Boxholmshus beredd att tillgodose med en barriär av växtlighet. Det budgeterades 200 000­­ kr till en ny lekplats i centrala Boxholm redan förra året och lek- utrustningen är redan inköpt.