Fallet med Boxholms såg handlar om att marken är förorenad av arsenik på grund av träimpregnering. I sin lägebeskrivning till regeringen för 2010 bedömer Naturvårdsverket att föroreningen i Boxholm är så stor att den riskerar att leda till skador hos människor vid direktexponering.

Det är också ett område som i dag eller inom en nära framtid hotar betydelsefulla vattentäkter eller värdefulla naturområden.

Utöver akutplatserna finns det flera områden i Östergötland som är prioriterade av Länsstyrelsen, bland annat Valdemarsviken, Ydrefors träförädling, Norrköpings Gasverk och Martin Ängqvist AB (kemtvätt i Linköping).