Behandlingsprogrammet ska lära cheferna att hantera stress. Pilotmodellen provades i vintras av en grupp vid SJ:s trafikledning i Stockholm.

– Vi testade programmet live under det värsta snökaoset där cheferna sprang mellan föreläsning och jobb, berättar psykologen Robert Persson Asplund som är en av projektkoordinatorerna.

Stressen minskade, SJ-cheferna upplevde bättre trivsel på jobbet med större förmåga att ge feedback till deltagarna i ledarskapsutbildningen.

Artikelbild

Gerhard Andersson konstaterar på universitetets hemsida att forskargruppens försök därför drivs vidare:

– Det nya nu är att vi riktar oss till gruppen mellanchefer samt att vi kombinerar ett stresshanterings- och ledarskapsprogram. Oss veterligen har ingen liknande studie gjorts tidigare.

Programmet heter iSTRESS och med erfarenheter från SJ-försöket tas ett mer fullfjädrat internetbaserat försöksprogram fram för utvärdering.

I början av oktober startar den större studien och forskarna söker 120 arbetsledare och mellanchefer som deltagare.

Metoden är kognitiv beteendeterapi och bygger bland annat på tidigare forskning kopplad till stressproblem på arbetsplatser.

Vad innehåller programmet?

– Vi anpassar nu formatet så att stressade chefer får praktiska möjligheter att läsa texterna och göra de hemuppgifter och övningar som krävs för att få ut maximal nytta av programmet, förklarar Robert Persson Asplund:

– En lärdom är att vi måste ha en fungerande teknik med hög säkerhet och som är användarvänlig.

Hur lång tid tar det?

– Det pågår under en period på åtta veckor där grundnivån kräver mellan en och två timmar per vecka. Men ju mer tid man lägger ner desto bättre resultat. Min personliga idé är att behandlingen ska vara fritt tillgängligt och komma allmänheten till godo.

Alltså gratis psykisk hälsa för chefer på nätet som du kallar för ett minimisystem, kommer det mer?

– Det kommer också att finns moduler till fördjupningar som tar behandlingen till en högre nivå, säger Robert Persson Asplund.