Marken runt nuvarande båtklubben i Bestorp - där Bestorp sågverk tidigare höll till – är full av bland annat dioxin och är giftig. Skyltar vid området informerar om att barn och hundar ska hållas under uppsikt och att den som besöker området ska tvätta sig noga för att få bort damm som kan innehålla giftiga ämnen

Trots det slår en cirkusgrupp upp sitt tält för att underhålla Bestorpsborna i kväll.

Frågan är vem som sagt ja till det?

– Hade vi fått frågan, hade vi definitivt avrått, säger miljöinspektör Malin Johansson på miljökontoret.

Men miljökontoret fick aldrig frågan. I går, alltså dagen före föreställningen, fick de veta hur det låg till.

Då var det lite sent att avstyra arrangemanget, anser hon.

– Vi har underrättat cirkusen om att området är förorenat och informationsskyltar om föroreningarna finns ju även på området, säger hon.

Enligt Malin Johansson har cirkusen uppgett att man ska hålla till på en gräsmatta och det minskar risken för att det ska damma, är hennes bedömning.

Hon säger också att de boende i Bestorp känner till situationen och kan vidta egna försiktighetsåtgärder om de väljer att besöka cirkusen.

Innan marken är sanerad hoppas Malin Johansson att liknande verksamheter i fortsättningen ska stoppas.

Det är kommunen som äger marken, som till stor del arrenderas av Bestorp Båtklubb. Men Michael Lööw, ordförande i klubben, hävdar att båtklubben hänvisat cirkusen till kommunen.

– Den plats där cirkusen ska vara arrenderar inte vi. Det vi har sagt är att tillställningen inte stör vår verksamhet, i övrigt har vi hänvisat dem till kommunen, säger han.

Cirkusbesöket innebär inte heller någon ekonomisk vinning för klubben.

– Vi får inget betalt eftersom vi inte arrenderar den marken, säger båtklubbens kassör Jan-Erik Berggren.

På kommunen finns ingen ansökan om att få nyttja mark i Bestorp för det aktuella cirkussällskapet och Reidar Danielsson, miljöchef, och nu också tf samhällsbyggnadsdirektör, misstänker att frågan om cirkusen helt enkelt har fallit mellan stolarna.

Trolle Olsson som företräder cirkusen hävdar att han fått tillåtelse att använda marken av båtklubben. Ord står mot ord. Båtklubben har också fått 2 000 kronor i deposition. Pengar som cirkusen får tillbaka om allt är återställt när de åker därifrån.

– Vi har ställt vagnar och bilar så att det inte ska störa framkomligheten på vägen, säger Trolle Olsson.

Olsson har också blivit kontaktad av miljökontoret som informerat honom om läget i området

Men någon oro för att den förgiftade marken har han inte.

– Bara folk hör ordet cirkus tänker de direkt på elefanter, giraffer och hästar. Men vi är ingen sådan cirkus. Bara ett par familjer som gör det här som en sommargrej och vi bjuder enbart på artistframträdande.